חברת א. גילוי אש בע"מ מתקינה מערכות כיבוי אוטומטיות בגז, מערכות כיבוי בארוסול, ומערכות כיבוי במים.

מערכות כיבוי אוטומטיות בגז – פועלות לפי התקן הישראלי 1597, שמבוסס על הקוד האמריקאי NFPA 2001. המערכת משמשת לכיבוי אש בחללים בהם לא ניתן לבצע כיבוי במים. הכיבוי מתבצע באמצעות שני סוגי גזים – גזים אינרטיים וגזים על בסיס הלוקרבון.

הגזים הנפוצים במדינת ישראל הם מסדרת HFC-227EA, שכוללים גז FM-200 ,NOVEC ועוד מספר מותגים מסחריים. הגזים על בסיס הלוקרבון.

הגז הנוסף בו אנו משתמשים לכיבוי מכונות CNC, הינו גז שכושר הכיבוי שלו הכי טוב, על בסיס 2CO. הגזים ידידותיים לסביבה ואינם מזיקים לבריאות האדם. הם מיועדים להתקנה במקומות שבהם נוכחות אנושית ובחללים בהם חפצים הניזוקים ממים, כגון: חדרי תקשורת, ארכיונים, מוזיאונים, לוחות חשמל וחדרי בקרה. המערכת טובה גם לכיבוי במתקנים כימיקלים, בהם משתמשים גם במערכות כיבוי על בסיס קצף ואבקה. אישורים. לרכישת התקן 1597 כיבוי בגז
שלבי הקמת מערכת כיבוי בגז:
א) ביקור בשטח, מתן ייעוץ ובדיקה של תוכניות ודרישות כיבוי אש, וכמובן בדיקת החלל
ב) תכנון כולל של מערכת כיבוי בגז עבור החלל המיועד
ג) התקנה של המערכת ע"י מתקין מוסמך
ד) איטום החלל (כולל מחזיר שמן לדלתות וניתוק מיזוג אוויר מרכזי + ניתוק מקור אנרגיה מן המפסק המזין)
לשיפור כושר הכיבוי של המערכת
ה) הכנה לבדיקת מעבדה מוסמכת לקבלת אישורים וליוויה. לרכישת התקן 5210
ו) מתן שירותי אחזקה שוטפים עבור המערכת וביצוע בדיקות תקופתיות

מערכות כיבוי אש באמצעות מחולל ארוסול – פועלות לפי התקן הישראלי 5210, שמבוסס על התקן האוסטרלי-ניוזילנדי 4487 המיועדות לכיבוי חללים לא מאוכלסים. בארץ התקנה שלהם נפוצה בלוחות חשמל עשויים פח.

שלבי הקמת מערכת כיבוי בארוסול:
א) ביקור בשטח, מתן ייעוץ ובדיקה של תוכניות ושל דרישות כיבוי אש, וכן בדיקת גודל לוח החשמל וסוגו.
יש לציין כי בלוחות CI לא ניתן להתקין מערכת זו
ב) ביצוע תכנון כולל של המערכת
ג) התקנה מערכת כיבוי אוטומטי באמצעות מתקין מוסמך
ד) אטימת לוח + ניתוק מקור האנרגיה מהמפסק המזין את הלוח
ה) הכנה וליווי בדיקת מעבדה מוסמכת לצורכי מתן אישורים. לרכישת תקן 1597
ו) מתן שירותי אחזקה שוטפים עבור המערכת וביצוע בדיקות תקופתיות
מערכת כיבוי באמצעות מחול ארוסול

מערכות כיבוי אוטומטיות באמצעות מים – (שהן למעשה ספרינקלרים ומתזים) פועלות לפי התקן הישראלי 1596, שמבוסס על התקן האמריקאי NFPA-13.
אנו מתקינים גם מערכות PREACTIN SYSTEM, ללא מים בתוך המערכת. עם קבלת התראה ממערכת הגילוי, מתמלאת המערכת מים ע"י משאבות ונכנסת לפעולה.

שלבי הקמת מערכת כיבוי אש במים:
א) ביקור בשטח, מתן ייעוץ ובדיקה של תוכניות ושלדרישות כיבוי אש
ב) אפיון רשת המים העירונית באמצעות מעבדה מוסמכת
ג) טיפול בנושא התחברות מול הרשויות
ד) תכנון מערכת באמצעות מהנדס כיבוי אש – כולל גם תכנון לרעידת אדמה
ה) ביצוע בדיקת תוכניות במעבדה מוסמכת למתן אישורים. לרכישת התקן 1596
ו) ביצוע התקנה על ידי מתקין מוסמך
ז) בדיקת מהנדס והנפקת הצהרת מהנדס –בדיקת מעבדה מוסמכת להתקנת מערכת
ח) מתן שירותי אחזקה שוטפים עבור המערכת ובדיקות תקופתיות
חדר משאוות
לצפייה ברקע היסטורי על התפתחות המערכת ופיתוחה

ניתן לקבל הצעת מחיר מהירה:

טלפון: 072-2415588
פקס: 072-2410977
אימייל: [email protected]