ביום ב' קיבלתי שיחה מנהלת רכז באחד המעבדות באזור חיפה:

שלום לאוניד קיבלנו דוח כיבוי אש עם לקויי הסדרי בטיחות. הלקוח נמצא אצלי כבר שנתיים בשירות של מערכת גילוי בלבד.

לאחר שיחה קצרה הלקוח התבקש לישלוח דרישות כיבוי בפקס. באותו יום יצא ללקוח הצעת מחיר מאושרת.

למחרת בבוקר ניקבע פגישה מול בעל העסק בשעה 15.50- העסקה יצא לפועל בהקף של 4200 ש"ח.

שבמחיר זה לקוח קיבל :

1. בדיקת כיבויים אוטומטיים בלוח עלידי חברה מוסמכת.

2. בדיקת עמדות כיבוי כולל השלמת מתפים+ציוד כיבוי+אישור מחברה מוסמכת.

3. בדיקת חשמלאי בודק.

4. השלמת שילוט פולט אור לכל העמדות כיבוי, סידור כל עמדות כיבוי.

5. החלפה והשלמה מנורות יציא מעל כל הדלת יציה בעלי מצברים NC.

כל הבדיקות ועבודות ניגמרו ביום ד בשעה 12.00, כל האישורים אמורים להגיעה ביום ה' ולקוח יוכל לקרוא לכיבוי אש לבדוק את הדברים שנעשו- מומלץ לא להביא מפקח מניעת דליקות לעסק אלה למסור לו כל האישורים פיזי בין שעה 10. ל 14 בבוקר בתחנת כיבוי מקומית.

העבודה נעשתה החודש במוסך שבו בדקנו גם מערכת גילוי עשן והשלמנו כל הציוד הנידרש, החלפנו מטפים ואבקומטים בחדד עירבוב צבעים, כולל עבודות אינסטלציה ביצוע עמדות כיבוי אש בקוטר 2 צול. בורך כ 90 מטר.

מיפעל בכרמיאל בעל שטח מעל 3000 מטר מרובע:

טיפול במערכת כיבוי במים.

סידור נזילה, החלפה מצוף, הזמנה חברת מגופים לתיקון מגוף בכניסה למאגר מים.

ביצוע בדיקת מתזים כולל מאגר מיים וחדר משאוו.

ביצוע בדיקה עמדות כיבוי.

ביצוע בדיקה מערכת גילוי עשן וכיבוי בלוחות חשמל.

ביצוע בדיקה עלי חשמלאי בודק למערכת חשמל.

ביצוע ביקה לפיתחי איוורו עלי מהנדס בטיחות.

נישאר רק ביצוע הדרכה לעובדים כי יש עיקוב בגלל לוח זמנים של המפעל ואין אפשרות לשחרר עובדים להדרכה. ביצוע כל הסדרי בטיחות נעשה מיום ה' עד יום ג'.

בנוסף במפעל התגלה מיכל כיבוי בלוח חשמל פרוק שהוחלף תוך יום אחד כולל הנפץ.

לקוח התעניין בהתקנה מערכות בטיחות חדשות למפעל והגיע אילנו דרך ממליצים.

לאחר מכן קיבלתי בקשה לתקן נזילה במערכת מתזים. למחרת יהיה במת הרמה לפי המנה שלנו וכבר ב 10.00 בבוקר תקלה סודרה.

דרך אגב המפעל הזה הגיע אלינו דרך פירסום של חברת מילגרם.

טלפון: 072-2415588
פקס: 072-2410977
אימייל: l1800330077@gmail.com