פרטי יצירת קשר

התקנת מערכות כיבוי וגילוי אש ועשן.

א. גילוי אש בע"מ
ההסתדרות 54
חיפה

נייד: 054-6374022
טלפון: 072-2415588
פקס: 072-2410977
מייל: l1800330077@gmail.com

טופס יצירת קשר