הגלאי מיועד לגילוי דלקות המלוות בעשן במבנים בעלי שטח רחב מימדים או בעלי תקרות גבוהות וכן הגלאי מיועד להעברת המידע לרכזת שאליה מחובר.7681

 

היום בעלות היכרות ב3000 ש"ח עד 60 מטר.

טלפון: 072-2415588
פקס: 072-2410977
אימייל: l1800330077@gmail.com