ביקורות כיבוי אש:

https://www.youtube.com/watch?v=LIesx9Be8hU

 

חברתינו בעלת תקן ISO9000/

מוסמכת לבדיקות שנדרשות עלידי כיבוי אש וחברות ביטוח ברב התחומים.

אנו מבצעים בדיקות תחזוקה למערכות גילוי עשן לפי תקן 1220/11 ולמערכות כיבוי בגז לפי ת"י 1957, ולמערכות כיבוי אבקה לפי ת"י 5210.

אנו מבצעים בדיקות תחזוקה למערכות ספרינקלרים, חדרי משאוות ומאגרי מים לפי ת"י 1928.

https://www.youtube.com/watch?v=e02NpkgtAIk

בדיקת מערכות ספרינקלרים יבשות:

https://www.youtube.com/watch?v=KwYFvW5einQ

בדיקת מערכות ספרינקלרים בקצף:

https://www.youtube.com/watch?v=YmBfpa2cKeo

https://www.youtube.com/watch?v=-G5yWF_SWSw

 

אנו מבצעים בדיקות לציוד כיבוי אש ועמדות כיבוי לפי רשימה: הביקורת ובדיקת ציוד כיבוי האש שלנו כוללת:

  • בדיקת גלגלון 1"לפי מפרט טכני תקן 2206/2
  • בדיקת זרנוק 2" לפי תקן 365
  • בדיקת ברז שריפה לפי תקן 448

בדיקת אפיון רשת מייםבעמצאות מעבדות מוסמכות:

https://www.youtube.com/watch?v=noA9M2HfRGU

 

אנו מתמחים באנף בטיחות מסעדות ומפעלים:

בדיקות פתחי אוורור וארובות לפי ת"י 1001.

https://www.youtube.com/watch?v=G0su6UABmoM

בדיקת ברז גז וגלאי גז וניתוקי אנרגיה למערכות כיבוי מנדף:

https://www.youtube.com/watch?v=7dnlxTsy2fY

 

אנו מבצעים בדיקות אינטגרציה בכל מבני תעשיה ומסחר.

בדיקות מערכות פריצה.

בדיקות מערכת מצלמות במעגל סגור.

טלפון: 072-2415588
פקס: 072-2410977
אימייל: l1800330077@gmail.com